Instruktioner

Det har kommit in en del funderingar kring hur bidraget ska se ut, så här kommer några förtydliganden:

1. skicka in max 10 A4-sidor egenskriven text som du vill framföra.

2. helst i ett bifogat dokument!

3. om du har några idéer på framförande, så nämn gärna något om detta! t. ex. om du vill läsa upp till musik eller någon rörlig bild som projiceras bakom dig.

Nu är det inte så långt kvar till deadline!

Hälsningar

AKT UNG!-redaktionen